Region Hovedstaden

REGION HOVEDSTADEN

HVAD HJÆLPER DET, AT VI PRØVER AT FÅ FLERE UNGE TIL AT VÆLGE EN ERHVERVSUDDANNELSE, NÅR FORÆLDRENE VIL HAVE, AT DERES BØRN SKAL I GYMNASIET?

Næsten 1/3 af alle unge har overvejet en erhvervsuddannelse, men kun 11 % af forældrene regner med at vejlede deres børn til en erhvervsuddannelse. Det er de barske realiteter og derfor kan man spørge sig selv, hvorfor der er så meget kommunikation der retter sig mod at få de unge overbevist om at overveje en erhvervsuddannelse, når det egentlig er mor og far, som står i vejen for det valg.

 

 

Regeringen har en målsætning om, at mindst 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. I 2025 skal tallet være 30 %. Men der skal markante tiltag til for at nå i mål, ofr situationen er, at:

  • 74 % af eleverne, der forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som 1. prioritet i 2016
  • Kun 18 % har valgt en erhvervsfaglig uddannelse.

 

FAKTA OM FORÆLDRENE

  • 77 % af forældre med14-23 årige børn, regner med at vejlede/har vejledt deres børn mod en gymnasial uddannelse, mens kun 11 % af forældrene regner med at vejlede/har vejledt deres børn mod en erhvervsuddannelse
  • Kun 3 % af forældrene regner med at vejlede/har vejledt deres børn til EUX
  • 21 % af forældrene svarer, at de ikke føler sig godt nok klædt på til at vejlede deres børn om valg af ungdomsuddannelse.
  • 77 % af forældrene angiver, at de ved mest om de gymnasiale uddannelser
  • Når det kommer til de uddannelser, de ved mindst om, så peger flertallet

(61 %) på EUX og erhvervsuddannelserne.

 

DE TRÆNGTE FAG

I små selvstændige film er der blevet sat fokus på bl.a. nogle af de fag, hvor der er mangel på arbejdskraft.